Voorwaarden hulpverlening

Aanvragen:

Verzorging:

Kosten:

Betaling:

Aansprakelijkheid: De organisator van het evenement dient te zorgen voor alle noodzakelijke verzekeringen en
tevens zorg te dragen voor een goede/veilige werkomgeving voor de hulpverlener.

Werkplek Eerstehulpverlener

** Voor onze hulpverleners is er voor op de locatie een AED te leen bij de Coördinator Hulpverlening.
Bel de contactpersoon van de hulpverlening voor een afspraak.
Indien nodig kan er ook een extra AED worden gehuurd.
De borg bedraagt €70, die krijgt u terug na het inleveren van de geleende materialen.

Mutaties dienen tenminste 2 weken voor aanvang van het evenement schriftelijk aan ons doorgegeven te worden