Voorwaarden hulpverlening

Aanvragen:

Verzorging:

Kosten:

Betaling:

Aansprakelijkheid: De organisator van het evenement dient te zorgen voor alle noodzakelijke verzekeringen en
tevens zorg te dragen voor een goede/veilige werkomgeving voor de hulpverlener.

Werkplek Eerstehulpverlener

** Voor onze hulpverleners is er voor op de locatie een AED te leen bij de Coördinator Hulpverlening.
Bel de contactpersoon van de hulpverlening voor een afspraak.
Mutaties dienen tenminste 2 weken voor aanvang van het evenement schriftelijk aan ons doorgegeven te worden