Voorwaarden hulpverlening

Aanvragen:

Verzorging:

Kosten:

Betaling:

Aansprakelijkheid: De organisator van het evenement dient te zorgen voor alle noodzakelijke verzekeringen en
tevens zorg te dragen voor een goede/veilige werkomgeving voor de hulpverlener.

Werkplek Eerstehulpverlener

* Voor onze hulpverleners is er eventueel per evenement één AED te leen bij de Coördinator Hulpverlening.
* Een behandeltafel en /of waterbak kunnen eventueel gehuurd worden.
Bel de contactpersoon van de hulpverlening voor een afspraak.
Mutaties dienen tenminste 2 weken voor aanvang van het evenement schriftelijk aan ons doorgegeven te worden
Laatst aangepast op 29-8-2022.