Ledenadministratie:

Helga Box
Penninghof 5
5551 VL Valkenswaard
Telefoon: 040-2017667

 


 

Opzeggen lidmaatschap en/of
intrekken van de machtiging:

Intrekken van deze machtiging / afmelden lidmaatschap moet je voor aanvang van het eerstvolgende contributiejaar schriftelijk melden aan de ledenadministratie van de vereniging. Dit met inachtneming van een termijn van vier weken.